Edmund Landrø © 2014

 

Maskinutleie i

Orkdal og omegn

 

 

Leievilkår

 

UTLEVERING

Leieobjekt stilles til disposisjon fra kontraktsfestet tidspunkt og utleveringssted.

 

LEIEBETALING

Leie faktureres i henhold til gjeldende prisliste. Døgnleie er basert på 1 skift (8 timer). Som normal arbeidsuke regnes 40 timer per uke og 160 timer per måned. Helge-leie gjelder fra fredag etter kl. 18.00 til og med søndag. Leietid regnes fra og med den dag leieobjekt er stilt til disposisjon, til og med den dag det er returnert. Alle priser er eks. mva. og forsikring hvis ikke annet er avtalt på forhånd.

 

LEIEOBJEKT

Leieobjektet utleveres i driftsklar stand. Utleier må varsles omgående hvis leieobjektet avviker fra avtalen. Hvis mangler ikke blir rettet opp har leietaker rett til å si opp avtalen.

 

BRUK OG TILSYN AV LEIEOBJEKT

Leietaker er ansvarlig for bruken av leieobjekt, samt at bruker har nødvendig kompetanse i henhold til gjeldende regelverk. Daglig service og vedlikehold i leieperioden utføres av leietaker. Leien inkluderer ikke drivstoff og smøremidler. Leieobjekt skal kun benyttes til slik bruk og under slike arbeidsforhold som det er tiltenkt. Framleie av leieobjekt er ikke tillatt uten skriftlige samtykke fra utleier. Leietaker kan ikke overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner over leieobjekt. Utleier har til enhver tid rett til å inspisere leieobjekt, og skal av leietaker holdes informert om brukersted.

 

FORSIKRING

Leieobjektet er forsikret av utleier og dekker ansvar, førerulykke, brann og tyveri. Et forsikringstillegg på 5 % beregnes ved ethvert leieforhold og kommer tillegg til gitte leiepriser. Følgende forhold dekkes ikke av forsikring og belastes leietaker:

 

- Skade forvoldt av grov uaktsomhet,- skade som skyldes bruk i strid med utleierens

forskrifter/retningslinjer.

 

- Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av olje, vann, frostvæske etc.

 

En egenandelen på kr. 10.000,- dekkes av leietaker ved skader over dette beløpet. Er skadebeløpet under egenandelens beløp dekkes aktuelle beløp av leietaker.

 

OPPSIGELSE

Utleier kan si opp leieavtalen hvis leieobjektet ikke behandles tilfredsstillende, hvis ikke leien blir betalt innen forfall eller hvis avtalen forøvrig misligholdes vesentlig.

 

TILBAKELEVERING

Leieobjektet forpliktes tilbakelevert innen avtalt leietid på leietakers regning og risiko. Leieobjektet skal tilbakeleveres i samme stand som ved utlevering, med unntak fra forringelse forårsaket av normal slitasje.

 

RISIKO OG ANSVAR

Risikoen for leieobjekt går over på leietaker fra det øyeblikk leieobjekt utleveres og er gjeldende inntil tilbakelevering. Utleier er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder skade og kostnader som følger av driftsavbrudd eller forsinket utlevering av leieobjektet, med mindre utleier eller noen utleier er ansvarlig for, har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

 

 

Leiekontrakt:

 

 

 

 

Våre maskiner:

---Volvo EC55B Gravemaskin---Gravemaskin på 5,5 tonn. Dette er en kraftig maskin med god rekkevidde som egner seg til de fleste graveoppgaver.

 

-----NC 412 Dumperhenger-----

Dumperhenger med 10,5T nyttelast med integrerte kjørebroer og automatisk bakluke.

 

-----Fendt 412 Vario Traktor----

Traktor med trinnløs transmisjon og maksimal hastighet på 50 km/t. Maksimal effekt: 92kW/125 hk.